Informacja w języku polskim

 1. Strona ma charakter nieoficjalny.
 2. Jurgen Appelo nie administruje tej strony.
 3. Aktualnym administratorem strony jest Daniel Skowroński, który nieoficjalnie współpracuje z Jurgenem Appelo. W przyszłości status strony może zostać zmieniony (strona może stać się stroną oficjalną), o ile współpraca zostanie ściślej zawiązana.
 4. Celem istnienia strony jest prezentowanie polskim odbiorcom informacji o tematyce i szkoleniach Management 3.0 w języku polskim.
 5. Korzyścią dla polskich odbiorców jest informacja o szkoleniach otwartych Management 3.0 w Polsce bez potrzeby filtrowania po kraju ze strony oryginalnej oraz prezentowanie informacji o polskich facylitatorach.
 6. Co więcej, dodatkową korzyścią dla polskich odbiorców będą promocje i zniżki na szkolenia w Polsce, dostępne wyłącznie poprzez polską stronę Management 3.0 Polska.
 7. Większość treści na stronie została jedynie przetłumaczona z języka angielskiego.
 8. Właścicielem oryginalnych zdjęć i grafik jest Jurgen Appelo.

Information in English

 1. This is an unofficial website.
 2. Jurgen Appelo does not administer this website.
 3. The current administrator is Daniel Skowroński, which unofficially cooperates with Jurgen Appelo. In the future, the status can be changed (page may become an official website), it is possible when cooperation will be more closely tied.
 4. The purpose of this website is to present Polish audience information and courses schedule about Management 3.0 in Polish language.
 5. The benefit for the Polish audience is information about Management 3.0 courses performed in Poland, without the need of filtering through the country on the original website, and also presentation of Polish facilitators.
 6. What is more, the added benefit for Polish audience will be promotions and discounts on courses in Poland, available exclusively through the Polish website Management 3.0 Polska.
 7. Most of the content on this website is only translation from English.
 8. The owner of original photos and graphics is Jurgen Appelo.