Szkolenie specjalnie z myślą o Twojej firmie

Jak analizować, co motywuje członków zespołów do działania?

Jak lepiej zrozumieć, jakie mechanizmy zachodzą w funkcjonowaniu organizacji, aby sprawnie niwelować przeszkody i stale podwyższać jakość pracy, wzmacniając przy tym zadowolenie członków projektów?

Celem szkolenia jest zaprezentowanie, zainspirowanie i przekazanie wiedzy odnośnie nowego podejścia do przywództwa i zarządzania efektywną organizacją.

Szkolenie pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem. Kurs zawiera wiedzę teoretyczną oraz praktyczne metody zaczerpnięte z idei agile management, teorii złożoności, psychologii motywacji, radzenia sobie ze zmianą oraz wielu innych tematów.

W wyniku szkoleń uczestnicy reprezentujący poszczególne obszary organizacji będą:

 1. Znali i rozumieli zagadnienia niezbędne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji.
 2. Posiadali podstawowe umiejętności niezbędne do zastosowania tych metod w praktyce.
 3. Rozumieli jak i dlaczego nowe metody mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę.
agenda-complexity-thinking agenda-energize-people

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów / managerów oraz osób zaangażowanych w przywództwo i zarządzanie, którzy chcą kreować rozwój organizacji w duchu Agile.

Oficjalny kurs Management 3.0 skierowany jest do liderów/menedżerów/pracowników umysłowych, którzy chcą być zwinni, oraz osób, które chcą być zaangażowane w przywództwo i zarządzanie.W kursie zazwyczaj biorą udział liderzy zespołu (15%), kierownicy rozwojowi (15%), coachowie Agile (15%), scrum masterzy (15%), kierownicy projektów (10%), właściciele produktów (10%), developerzy i testerzy (10%) oraz menedżerowie najwyższego szczebla (10%).

Różnorodność ról uczestników jest jak najbardziej wskazana aby wzmacniać wymianę doświadczeń, efektywną komunikację oraz wspólne zrozumienie wyzwań stojących przed organizacją.

Program i tematy szkolenia

Szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Każdy temat zawiera co najmniej jedną grę lub ćwiczenie pozwalające przekuć nowopoznaną teorię, na praktyczną umiejętność gotową do zastosowania w realnej pracy. Każde ćwiczenie kończy się wspólnym omówieniem wyciągniętych lekcji i dopasowaniem praktyk do własnej sytuacji uczestników.

 • Teoria złożoności i myślenie systemowe
  • Wprowadzenie do teorii złożoności i myślenia systemowego
  • Wyjaśnienie zagadnień i różnic pomiędzy złożonością, a skomplikowaniem
  • Sugestie pomagające na przejście od myślenia liniowego na złożone i systemowe
 • Zarządzanie, a przywództwo
  • Przyznawania realistycznych celów i definiowanie zadań
  • Kiedy zarządzać, a kiedy przewodzić zespołem
  • Jak uchronić zespół przed powstaniem chaosu, braku organizacji zadań
 • Zespół – budowanie, skalowanie, doskonalenie
  • Aktywizacja zespołu projektowego, motywacja jednostki a motywacja zespołu
  • Analiza potrzeb i motywacji zespołu projektowego
  • Narzędzia do analizy zachowań, motywacji oraz najlepsze praktyki doskonalenia zespołu
 • Samoorganizacja
  • Jak wprowadzić samoorganizację aby faktycznie działała
  • Delegowanie uprawnień i władzy niezbędnej do samoorganizacji
  • Budowanie zaufania i przychylności kadry zarządczej
 • Kompetencje zespołu
  • Analiza kompetencji członków zespołu
  • 7 sposobów budowania / rozwoju kompetencji
  • Jak mierzyć rozwój kompetencji w złożonym systemie
 • Komunikacja i kształtowanie zespołu
  • Jak formować strukturę organizacji tak, aby zwiększać komunikację
  • Balansowanie pomiędzy specjalizacją, a generalizacją
  • Formułowanie i skalowanie funkcjonalnych i interdyscyplinarnych zespołów
 • Zarządzanie zmianą
  • 4 aspekty zarządzania zmianą – system, jednostki, interakcje, granice systemu
  • Jak liderzy mogą wprowadzać zmianę w organizacji
  • Jak wprowadzić praktykę stałego rozwoju
 • Wdrażanie zwinnego przewodzenia
  • Wyzwania związane z wdrażaniem Agile na świecie, wyzwania dla managerów jak i samej organizacji
  • Doświadczenia praktyczne
  • Co dalej w Twojej organizacji

Czym różni się ten program od otwartego szkolenia

Program szkolenia dla Twojej organizacji, zbudujemy wspólnie z Tobą z wyżej wymienionych tematów, uwzględniając Twoją aktualną sytuację, Twoje potrzeby i plany rozwojowe.

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania szczegółowych informacji i umówienia terminu szkolenia dla Twojej organizacji.Obsługa Twojego zapytania wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​. Kontakt pocztą elektroniczną: rodo@valkir.net. Dane te posłużą do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą tego przetwarzania jest zasada, że możliwe jest przetwarzanie danych zmierzające do zawarcia umowy na wniosek osoby, której dane te dotyczą – jeżeli kierujesz do nas zapytanie ofertowe – lub przesłanka, że przetwarzanie danych dozwolone jest w tzw. prawnie uzasadnionym interesie Administratora – jeżeli piszesz do nas, zgłaszając problem techniczny lub pytając o funkcjonalności naszej strony. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, korekty danych, do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Szczegółowa informacja o ochronie Twojej prywatności znajduje się w Polityce prywatności.

»Regulamin.

Chronimy się przed SPAMem z pomocą usługi CleanTalk, wysyłając formularz akceptujesz Politykę prywatności oraz Warunki korzystania z usługi.

Troszczyć się to znaczy dzielić się!