Szkolenia w czasie epidemii COVID-19

Informacje o coraz szybciej rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 (koronawirusa z Wuhan) spowodowały, że podjęliśmy decyzję o umożliwieniu Wam odbycia wszystkich szkoleń z oferty w trybie on-line.

Szkolenia będą prowadzone na żywo, przez naszych trenerów, dokładnie z tą samą zawartością merytoryczną, którą dostarczamy na szkoleniach stacjonarnych. Współpracę zdalną zapewnią specjalne narzędzia, z których korzystać może każdy uczestnik szkolenia na swoim komputerze, w biurze lub w domu.

Nie trzeba nic instalować, wystarczy stabilne łącze internetowe, aby w pełni skorzystać z całej wiedzy dostarczanej przez naszych ekspertów, a użyte narzędzia umożliwią przeprowadzenie wszystkich ćwiczeń, także gier lub zadań w podgrupach, które stanowią bardzo ważny element naszych szkoleń.
Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych w trybie on-line.

Wszystkie najbliższe szkolenia mogą zostać przeprowadzone właśnie w trybie on-line, decyzję o zmianie szkolenia z trybu stacjonarnego na zdalny podejmiemy z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze aktualną sytuację, zalecenia władz państwowych oraz preferencje uczestników szkoleń.

Jeśli jednak w tym momencie wahasz się, czy zapisać się na dane szkolenie ze względu na epidemię COVID-19, skontaktuj się z nami i poinformuj nas, że warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przeprowadzenie go zdalnie. O każdej zmianie niezwłocznie poinformujemy zapisanych uczestników, a także zamieścimy informację przy danym terminie na naszej stronie.

Jeśli macie jakieś pytania, skontaktujcie się z nami telefonicznie lub mailowo. Na wszystkie pytania wyczerpująco odpowiemy.

Team Valkir Academy

Specyfikacja szkolenia online

W przypadku realizacji szkolenia w formule online:

 • Na początku szkolenia uzgodnione zostaną założenia “kontraktu” szkoleniowego, czyli zasad efektywnego uczestnictwa oraz wprowadzenie do obsługi i korzystania z wykorzystywanych narzędzi.
 • Całość komunikacji głosowej oraz wideo odbywać się będzie poprzez platformę Hangouts Meet lub Zoom (o finalnym wyborze decyduje trener). Celem przygotowania się do sesji zdalnej z wykorzystaniem Hangouts Meet warto zapoznać się
  z omówieniem dostępnych funkcji oraz w przypadku Zoom, adekwatnymi dostępnymi funkcjami Zoom.
 • Uczestnicy będą pracować zarówno wspólnie, jak i w podgrupach poprzez dodatkowe pokoje/kanały na platformie online.
 • Gry i ćwiczenia realizowane będą poprzez wcześniej przygotowane szablony na jednej z platform tzn. Google Drawings, Mural lub Miro (o finalnym wyborze decyduje trener).
 • W częściach wprowadzających i podstawach teoretycznych wykorzystywana będzie platforma Google Slides lub Power Point oraz udostępnianie ekranu poprzez prowadzącego szkolenie.

Przed szkoleniem:

 • Otrzymasz linki do platformy online, umożliwiające uczestnictwo.
 • Sprawdź, czy Twoje możliwości techniczne spełniają zdefiniowane przez nas wymagania minimalne (opisane w dalszej części) i poinformuj nas co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, jeżeli NIE są spełnione.
 • Pamiętaj, aby zapewnić sobie komfortowe warunki uczestnictwa, dbając o to, aby nic Ciebie oraz innych uczestników nie rozpraszało 😉.
 • UWAGA:
  • W przypadku problemów technicznych na kilka godzin przed rozpoczęciem szkolenia, niezwłocznie skontaktuj się z naszym konsultantem, który wcześniej przesłał Ci informacje organizacyjne.
  • Jeżeli nie uda się usunąć usterek technicznych u danej osoby przed lub na początku szkolenia, będziemy zmuszeni przenieść jej udział na inny termin szkolenia.
  • Zgodnie z regulaminem przeniesienie możliwe jest tylko w przypadku szkoleń z polskimi ekspertami.
  • Zgodnie z regulaminem przeniesienie udziału na inny termin szkolenia nie zwalnia uczestnika z opłaty za uczestnictwo. Więcej na stronie https://valkir.pl/regulamin/.

Po szkoleniu:

 • Otrzymasz materiały w postaci elektronicznej: PDF ze slajdów, eksport z wypracowanych ćwiczeń w postaci pliku PDF z Google Drawings oraz dodatkowe materiały elektroniczne od trenera (ebooki, przewodniki, rekomendacje artykułów/książek itp.).
 • Otrzymasz na adres email link do ankiety badania satysfakcji oraz wygenerowany certyfikat w wersji elektronicznej.
 • Zostaną do Ciebie wysłane pocztą tradycyjną: wybrane fizyczne karty do gier i ćwiczeń, np. Delegation Poker Cards.
 • UWAGA:
  • W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną w związku z epidemią COVID-19 możliwe będą opóźnienia w czasie wysyłki i jej dostarczenia.
  • Wszystkie przesyłki pocztą tradycyjną wysyłane będą pod firmowy adres wskazany na zamówieniu.

Minimalne wymagania techniczne:

 1. Komputer lub zestaw ze stacją dokującą, który umożliwia sprawną pracę na ekranie z przekątną min 15’ cali (rekomendujemy rozdzielczość Full HD 1920×1080 i wyższe).
 2. Zaktualizowana najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera.
 3. Gotowość na czynny udział z włączoną kamerą internetową.
 4. Zewnętrze słuchawki z mikrofonem – bardzo zależy nam aby uniknąć pogłosu i sprzężenia.
 5. Realne (nie tylko deklaratywne) 10 Mb/s (Megabitów / sekundę) przepustowości połączenia internetowego, najlepiej zweryfikowane przez usługę https://www.speedtest.pl/.
 6. Dla narzędzi do komunikacji Hangouts Meet oraz Zoom nie jest potrzebne posiadanie konta, wymagane jest jednak przetestowanie audio/wideo poprzez linki odpowiednio ustawienia Hangouts Meet (zębatka w prawym górnym rogu ekranu) oraz rozmowa testowa Zoom.
 7. W przypadku platform do współpracy zdalnej (w zależności od decyzji trenera):
  • Google Drawings – Posiadanie Konta Google w celu identyfikacji osoby korzystającej z narzędzi i platformy do współpracy zdalnej, niezależnie czy będzie to konto w pakiecie biznesowym (płatnym) czy darmowe konto Google. Posiadanie poczty GMail (nawet darmowej) tożsame jest z posiadaniem konta Google.
  • Mural – Przed sesją zdalną uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną link do założenia darmowego konta gościa. Po założeniu konta, wymagane jest wypełnienie profilu jednoznacznie identyfikującego uczestnika z imienia i nazwiska. Więcej na temat darmowego konta gościa Mural.
  • Miro – Przed sesją zdalną uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną link do dołączenia jako gościnny edytor. Platforma Miro generuje losowe identyfikatory, dlatego po zalogowaniu do platformy wymagane będzie wpisanie w przygotowanej tabeli swojego identyfikatora obok imienia i nazwiska, celem jednoznacznej identyfikacji uczestnika. Więcej na temat darmowego konta gościnnego edytora.
 8. Należy pamiętać, że oprócz dodatkowych wymagań dla szkoleń online opisanych powyżej, należy również spełnić wszystkie wymagania związane z danym szkoleniem,
  w szczególności dotyczy to szkoleń związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla praktyk inżynierskich (np. szkolenia PSD, DDD, BDD, itp.).