Idea szkolenia

Management 3.0 Warsztaty

Cena promocyjna:
2750 PLN + VAT do 28 października
Normalna Cena:
2990 PLN + VAT
Zapisz się

Co, gdzie, kiedy

Kiedy:

28-11-2024

Gdzie:

Warszawa, Polska

Czas trwania:

Dwudniowy kurs

Trenerzy:

Daniel Skowroński

Język:

Polski

Materiały:

Slajdy, gry i ćwiczenia

Szczegółowe informacje

Dzień I

  • Dlaczego Management 3.0 i Zwinne Przywództwo. Zwinne Przywództwo (ang. Agile Leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy;
  • Myślenie złożone (ang. complexity thinking)  jest podstawą zwinnego podejścia do przywództwa i zarządzania. Dowiesz się, czym jest teoria złożoności, jak myśleć w kategoriach systemów, jaka jest różnica pomiędzy złożonością, a skomplikowaniem oraz dlaczego tradycyjne liniowe myślenie prowadzi często „na manowce”. Poznasz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania myślenia złożonego w odniesieniu do współczesnego środowiska biznesowego i projektowego;
  • Wewnętrzna motywacja jest powodem dlaczego ludzie wstają rano z łóżka. A ponieważ to ludzie są najważniejszym komponentem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by utrzymać ludzi aktywnymi, kreatywnymi i zmotywowanymi. Dowiesz się jakie są różnice pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną motywacją. Poznasz dziesięć wewnętrznych motywatorów oraz techniki pozwalające zrozumieć, co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole;
  • Samoorganizacja daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega sprawne i efektywne zarządzanie. Zespoły są w stanie samoorganizować się, lecz wymaga to przekazania im władzy i uprawnień decyzyjnych, a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się jak zainicjować samoorganizację, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, jakie są wyzwania związane z przekazywaniem władzy i uprawnień oraz jak budować atmosferę wzajemnego zaufania. Poznasz także techniki rozproszonej kontroli, takie jak siedem poziomów delegowania, czy tablice uprawnień;

agenda-energize-people agenda-empower-teams

Dzień II

  • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń jest ważne, ponieważ samoorganizacja może prowadzić do nieplanowanych rezultatów. Dlatego też zadaniem menedżera jest ochrona ludzi i współdzielonych zasobów, a także pokazywanie ludziom jasnych i precyzyjnie zdefiniowanych celów. Dowiesz się kiedy zarządzać, a kiedy przewodzić, jak definiować użyteczne cele, oraz jakie wyzwania związane są z zarządzaniem przez cele. Ponadto dowiesz się jak chronić ludzi i współdzielone zasoby przed niepożądanymi skutkami samoorganizacji;
  • Rozwój kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły są w stanie osiągać swoje cele, jeżeli członkowie zespołu posiadają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, a menedżerowie umożliwiają rozwój tych kompetencji. Dowiesz się, jak i kiedy stosować siedem metod rozwoju kompetencji, jak mierzyć postęp w złożonym systemie. Poznasz efekty sub-optymalizacji oraz wskazówki  umożliwiające tworzenie efektywnych mierników;
  • Struktury organizacyjne znacząco wpływają na sposób funkcjonowania organizacji. Ponieważ wiele zespołów działa w ramach złożonej organizacji, to konieczne jest zbudowanie struktur organizacyjnych, umożliwiających efektywną pracę, współpracę i komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacji na podobieństwo fraktali, jak zrównoważyć specjalizację i generalizację, jak wybierać pomiędzy funkcjonalnymi, a cross-funkcjonalnymi zespołami. Ponadto poznasz techniki nieformalnego przywództwa i formułowania nazw stanowisk i dowiesz się jak budować zespoły jako elementy sieci wartości;
  • Podsumowanie – szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia;

agenda-align-constraints align-develop-competence

28-11-2024

Management 3.0 Warsztaty

Dwudniowy kurs
Cena promocyjna:
2750 PLN + VAT do 28 października
Normalna Cena:
2990 PLN + VAT
Zarejestruj się teraz!

Trenerzy

Daniel Skowroński

Jest trenerem i coachem metodyk zwinnych zarządzania, jak również specjalistą w zakresie projektowania, rozwoju złożonych projektów IT.

więcej

Daniel Skowroński

Krótka biografia

Daniel jest coachem zwinnych praktyk zarządzania dla organizacji, poprzez które wspiera zespoły, kadrę zarządzającą oraz sprzedaż i marketing. Dzięki wiedzy eksperckiej z obszarów Agile, Lean i Management 3.0 wspiera zdrowy rozwój organizacji.

Od 2005 r. profesjonalnie zaangażowany w projekty branży IT, początkowo jako programista, architekt rozwiązania, analityk oraz menedżer projektu i produktu. W tym czasie rozwijał swoje kompetencje jako trener techniczny w obszarze technologii .NET, praktyk inżynierskich oraz inżynierii oprogramowania utrzymując tytuł Microsoft Certified Trainer.

Od 2009 r. rozpoczął wdrażanie metod zwinnych w organizacjach i projektach jako zewnętrzny konsultant na stanowiskach Team Leadera oraz Scrum Master. Ewolucyjne wprowadzał techniki i praktyki Scrum oraz Kanban w pracy zespołów jak i kadry zarządzającej. Wspierał kierowników projektów i menedżerów produktów poprzez zarówno samodzielne prowadzenie rozwoju produktu, jak i edukację innych interesariuszy w złożonym środowisku.

Od 2011 r. prowadzi szkolenia i doradztwo jako Agile-Lean Coach tworząc środowisko pracy oparte o Management 3.0 i podejście Lean Startup. Wspierał pełne procesy transformacyjne w organizacjach o małej jak i dużej skali, zarówno w obszarach z dużym długiem technologicznym i zaszłościami technicznymi, jak również innowacyjnych projektach realizowanych w modelu startupu.

Zainteresowania

Software Research & Development oraz Agile-Lean Management.

Gdzie?

Warszawa, Polska

Management 3.0 Warsztaty

Cena promocyjna:
2750 PLN + VAT do 28 października
Normalna Cena:
2990 PLN + VAT
Zapisz się

Jeszcze się nie zdecydowałeś? Dowiedz się dlaczego warto?

Kim są uczestnicy Mgt 3.0?

Każdy, kto chce wpływać na zarządzanie zmianami i zwiększyć zaangażowanie pracowników, może uczestniczyć w szkoleniu Management 3.0.

Duża część naszych szkoleń Management 3.0 obejmuje dzielenie się pracowników i menedżerów swoimi własnymi doświadczeniami i analizę problemów, dzięki czemu każdy może dobrać odpowiednie dla siebie praktyki radzenia sobie z nimi.

Każdy kurs dla liderów Management 3.0 jest inny, ponieważ każda osoba, która chce zmienić zarządzanie ma inne doświadczenie. Uczestnicy to bardzo często liderzy zespołów, kierownicy projektów, pracownicy umysłowi, kadra zarządcza średniego i wyższego szczebla, deweloperzy oraz scrum masterzy pracujący w Agile, dyrektorzy ds. HR i szefowie startupów, jednak tak naprawdę w warsztatach może wziąć udział każdy, dla kogo ważny jest osobisty rozwój i chce zwiększyć jakość swojej pracy, współpracy zespołowej i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Kto prowadzi szkolenia?

Warsztaty Management 3.0 to nie tylko sprawdzone metody i dostępne dla każdego narzędzia, dzięki którym zmienisz swoje podejście do zarządzania. To przede wszystkim spotkanie z niezwykłymi ludźmi, licencjonowanymi facylitatorami Management 3.0, którzy są gotowi pomóc Ci zwiększyć zaangażowanie i ulepszyć Twoje podejście do zarządzania.

Nasza kadra to doświadczeni ludzie specjalizujący się między innymi w coachingu agile, biznesowy, kulturowy, lean coachingu oraz ćwiczeniach scalających zespół. W swojej karierze zawodowej pełnili rolę zarówno pracowników jak i managerów, dzięki czemu wiedza, którą przekazują poparta jest także ich osobistym doświadczeniem.

Czym jest Management 3.0?

Management 3.0 to innowacja, przywództwo i najwyższy poziom zarządzania. Management 3.0 opisuje na nowo definicję przywództwa, w której zarządzanie jest po prostu odpowiedzialnością grupową. Chodzi o współpracę, która ma na celu znalezienie najwydajniejszego sposobu osiągnięcia celów biznesowych, dzięki zadowoleniu pracowników, z którego Management 30 czyni priorytet.

Management 3.0 to globalna rewolucja w zarządzaniu! Zbliża tysiące kierowników projektów, kierowników średniego szczebla, dyrektorów generalnych i przedsiębiorców, chcących rozwijać swoje zdolności. Podczas warsztatów zdobędziesz proste umiejętności, dzięki którym zachęcisz pracowników lepszej współpracy, przekazywania informacji zwrotnej i efektywnej pracy zespołowej.

Warsztaty Management 3.0 są skierowane do ludzi skupionych na ulepszeniu swojego podejścia do zarządzania. Ludzi, którzy dostrzegają, że w ich organizacji nie ma wystarczającego zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej a jednocześnie nie ograniczają się tylko do narzekania, ale szukają proaktywnych rozwiązań dla procesów zarządzania zamianami.

Na warsztatach Management 3.0 pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na pytania:
• Jak zmotywować swoich pracowników?
• Jak zmienić kulturę organizacji?
• Jak zmienić sposób myślenia menedżerów?
• Jak nakłonić zespoły do wzięcia odpowiedzialności?
• Jak ulepszyć pracę zespołową i współpracę zespołową?
• Jak przekonać menedżerów do zaufania swoim zespołom?
• Jak rozwijać kompetencje ludzi?
• Jak być zwinnym, podczas gdy organizacja nie jest?

Formularz zgłoszeniowy


Obsługa Twojego zgłoszenia wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​. Kontakt pocztą elektroniczną: rodo@valkir.net. Dane te posłużą do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Podstawą tego przetwarzania jest zasada, że możliwe jest przetwarzanie danych zmierzające do zawarcia umowy na wniosek osoby, której dane te dotyczą – jeżeli kierujesz do nas zapytanie ofertowe – lub przesłanka, że przetwarzanie danych dozwolone jest w tzw. prawnie uzasadnionym interesie Administratora – jeżeli piszesz do nas, zgłaszając problem techniczny lub pytając o funkcjonalności naszej strony. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, korekty danych, do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Szczegółowa informacja o ochronie Twojej prywatności znajduje się w Polityce prywatności.

»Regulamin.

Chronimy się przed SPAMem z pomocą usługi CleanTalk, wysyłając formularz akceptujesz Politykę prywatności oraz Warunki korzystania z usługi.